Medlemsbetingelser

Nøkkelkort

Bjørgen Treningssenter AS holder til i Gaula Senter, og er delvis et ubetjent treningssenter hvor medlemmene gis adgang via et gyldig nøkkelkort. Alle medlemmer må ha nøkkelkort som er aktivt i avtaleperioden.

Kortet tilhører Bjørgen Treningssenter AS, og leveres tilbake når medlemskapet avsluttes.
Medlemmet betaler for å låne kortet i avtaleperioden.

Nøkkelkortet er personlig, og kan ikke overlates eller overdras til andre.

Andre slipper ikke inn uten særskilt avtale.

Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdøren etter å ha åpnet den med sitt personlige nøkkelkort!

Hvis misbruk av personlig nøkkelkort blir avslørt, vil medlemmet kunne bli utestengt fra senteret i hele resterende avtaleperiode.

Eget nøkkelkort skal benyttes uansett om døren er åpen, eller du kommer sammen med andre medlemmer.

Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-.

Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid.

 Betaling av treningsabonnement

Første avdrag betales ved tegning av avtalen når det inngås avtalegiro.

Betaling av treningsavgift skal skje til avtalt tid.

Vårt tilbud om betaling ved avtalegiro/avdrag er et ekstra tilbud ut over kontant betaling, hvor vi har tillit til at oppgjør skjer i henhold til avtale.

Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele avtalens restbeløp innbetalt omgående.

Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve avtalen forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn.

Endring i kontoforhold og adresser må meldes Bjørgen Treningssenter AS.

Vi tar forbehold om prisendringer.

 Oppsigelse

Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.

Dersom avtalen sies opp eller misligholdes i avtaleperioden, forfaller hele resterende beløp til betaling.

Treningsabonnement vil fortsette å løpe etter at 12 mnd. er gått!

Ved oppsigelse av avtale må det sendes skriftlig varsel til post@bjorgen-treningssenter.no (evt. pr. post).

Det er 1 måneds oppsigelsestid.

 Avbrudd/Utsettelse

Treningsavtalen gjelder for avtalt bindingstid.

Avbrudd/utsettelse i medlemskap kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn.

Avbruddsperioden må være på minimum 1 måned, og kan maksimum strekke seg over 6 måneder.

Som saklig grunn regnes sykdom (legeattest/sykemelding må forevises), barselpermisjon og arbeid/studier utenbygds.

Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt bindingstid i avtalen.

Slike avbrudd i medlemsavtalen kan ikke benyttes i forbindelse med ferie.

Dersom medlemmet må avbryte medlemskapet på grunn av ulykke, kronisk sykdom eller lignende uforutsette forhold, betales bare for benyttet tid fram til søknad om stopp av medlemskap er innlevert med dokumentasjon.

 På eget ansvar

Det forutsettes at medlemmer gjennomgår alle senterets apparater sammen med en av senterets instruktører, eller selv har erfaring/kompetanse når det gjelder trening.

Trening i delvis ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet. Det er mulig å skade seg på treningsapparater ved at man kommer i klem, får muskelstrekk etc., eller ved funksjonsfeil ved apparatet.

Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.

Det anbefales å trene sammen med andre.

All trening skjer på eget ansvar!

Senteret fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap av og skader på personlige klær og eiendeler.

Medlemmet bekrefter at han/hun er fysisk frisk, og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.

 Orden etc.

Medlemmet plikter å holde seg orientert om og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Overtredelse eller misbruk vil medføre advarsel.
Og ved gjentagelse medføre stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av avtalegiro i bindingstiden.

Alt utstyr skal settes på plass etter bruk, og flasker o.l. ryddes bort.

All bruk av utesko er forbudt i treningslokalene.

Klær og personlige eiendeler må oppbevares på hensiktsmessig måte, fortrinnsvis i garderobe/garderobeskap.

 Aldersgrense

Medlemmet må være fylt 16 år.

Ved inngåelse av avtale og evt. avtalegiro må disse signeres av foreldre/foresatte. Dette gjelder fram til fylte 18 år.

 Doping

Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe.

Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse og/eller bruk av dopingmidler eller berettiget mistanke om slik besittelse/bruk forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning.

Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt treningsavgift.

 Åpningstider

Vi tar forbehold om endringer i åpningstidene.

 Forandringer i opplegget

Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.

 Videoovervåking

Lokalene vil være videoovervåket.

Opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter, og til adgangskontroll opp mot medlemssystem ved inngangsdør.

 Konsekvenser ved overtredelse

Overtredelse eller misbruk av ovennevnte regler vil medføre advarsel.

Og ved gjentagelse medføre stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av avtalegiro i bindingstid.

 Bjørgen Treningssenter AS

Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.

Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at den gir best mulig utbytte for hvert enkelt medlem.

Trening

Støren Cykleklubb – Spinning
28 September, av admin
Ny spinningsesong for sykkelklubben starter tirsdag 4. oktober.Nytt fra denne høsten er at det utvides til... »Les mer
Mor og Barn
6 September, av admin
Sirkeltrening med fokus på kondisjon og styrke (inkl. bekkenbunnstrening). Øvelsene gjøres med baby eller... »Les mer
INTROmedlemskap og VENNEuke!
15 September, av admin
... »Les mer
iQniter KARDIO trening – Morsomt og nyttig pulssystem!
26 Juni, av admin
Pulssystemet iQniter i... »Les mer

Driftsmeldinger

Prisendring
28 Desember, av admin
Fra 1. januar 2023 endres prisene for treningsabonnement og helårskort med kr. 30,- pr. måned, se Priser.... »Les mer
Vippsnr: 557119
17 September, av admin
... »Les mer
Hold alle vinduer lukket!
30 Januar, av admin
For at ventilasjonsanlegget skal fungere, må VINDUENE alltid være LUKKET!        ... »Les mer

Diverse

Craft hettejakke
9 September, av admin
Komfortabel hettejakke i tre ulike farger... »Les mer
Sportshåndklær i høy kvalitet
3 Mai, av admin
Benytt ALLTID eget håndkle på trening... »Les mer
Apparater for RULLESTOLBRUKERE
13 Februar, av admin
Se hva vi kan... »Les mer